Enter your keyword

Wij, DBI

Wij, DBI

DBI, Succesvol ondernemen in vastgoed

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen. Dat dacht Juliaan de Bock bij de opstart van DBI. De bouwwereld blijft nu éénmaal een verrassende en bijzondere wereld. Gronden vinden, panden beheren en projecten ontwikkelen vraagt de juiste expertise en ondersteuning.

DBI heeft sinds 1995 voldoende kennis en ervaring opgebouwd in dit domein. We gebruiken die dan ook graag ter ondersteuning van onze klanten en hun vastgoedinvesteringen, maar ook voor eigen projecten. Zo helpen we ondernemers en ontwikkelaars een succesvolle investering van hun vastgoed te maken.

Daarbij beheert DBI uw bestaand patrimonium en begeleiden we u in het traject van projectontwikkeling.

Of het nu gaat over de aankoop, de verhuur of wederverkoop van uw vastgoed? Wij streven samen met u naar een optimaal rendement.

Beheer van bestaand patrimonium - rentmeesterschap

Expertise:

 • Advies bij het opzetten van de zakenrechterlijke structuur met aandacht voor het fiscaal kader in de zoektocht naar het meest optimale rendement
 • Opstellen en afsluiten van de huurovereenkomsten, zowel in de residentiële, de commerciële als de industriële sector
 • Opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen bij intrede en uittrede huur
 • Adviseren i.v.m. nieuwe wetgevingen

Onze expertise:

 • Taxatie en waardering van het vastgoed bij aankoop, verkoop of verhuur
 • Advies naar eventuele subsidiëring toe
 • Zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar
 • Toezien op het innen van de huurgelden en correcte opvolging van de indexatie van de huurprijzen
 • De nodige stappen ondernemen bij laattijdige betaling of niet betaling van de huurgelden
 • Opmaken van de jaarlijkse budgetten en afrekeningen van de gemeenschappelijke kosten en doorfacturatie aan de mede-eigenaars volgens de opgemaakte verdeelstructuur
 • Opvolgen van de rentabiliteit van het vastgoed
 • Zorg dragen voor de boekhoudkundige en bancaire verrichtingen (betalingen leveranciers en aannemers, controle op de correcte betaling van de huurgelden)
 • Regelmatige inspectie van de panden om de bouwfysische staat er van op te volgen en eventueel tijdig de nodige maatregelen te nemen teneinde de kwaliteit van het vastgoed te beschermen
 • Direct laten uitvoeren van kleinere herstellingen bij acute problemen
 • Budgetteren en inplannen van grotere herstellings- of renovatiewerken; offerte aanvraag en -vergelijk, syntheserapport voor de eigenaar, opmaken van de nodige contracten of bestelbons en opvolging van de correcte uitvoering van de werken en facturatiecontrole
 • Onderhandelen inzake overkoepelende en lange termijncontracten (o.a. onderhoud, bewaking en veiligheid, verzekeringen,…)
 • Fungeren als aanspreekpunt / contactpersoon voor de huurders en het ontlasten van de eigenaar van de mogelijke problemen en zorgen ter zake
 • Correcte en volledige feedback naar de aandeelhouders van de patrimoniumvennootschap of de eigenaars van het vastgoed

 

Begeleiding in het traject van projectontwikkeling

Hamme Kerckwijck
 • Beoordelen van de haalbaarheid van een aangeboden projectgrond: de stedenbouwkundige mogelijkheden onderzoeken, conceptuele invulling, projectscenario’s ontwikkelen en vertaling naar financieel potentieel voor het project.
 • Tijdens projectproces continue terugkoppeling naar de financiële haalbaarheid met reflectie naar winstprognose
 • Opvolgen inkomsten verkoop via cash flow planning
 • Advies naar zakenrechterlijke structuur bij aankoop grond of project (ruil, recht van opstal,…) en samenwerkingsstructuren (samenwerkingsverbanden, PPS constructies, …)
 • Advies en controle bij opstellen basisakte, precadastratie, verkoopcontracten (compromis, aankoop – verkoopaktes,…), controle en input voor notariële aktes,…

 

 • Bouwteamparticipatie en -begeleiding
 • Bouwtechnische opvolging, bijwonen werfvergaderingen, bijstand bij opleveringen,…
 • Bewaking planning en budget i.f.v. winstprognose
 • Verkoopstrategie bepalen en verkooptraject uitstippelen; verkoopdocumenten opmaken
 • Advies bij type verkoop (al dan niet Wet Breyne)
 • Opvolgen verkoopcijfers en aansturen verkoopbureau

Architectuur

We streven in elk project opnieuw naar een unieke sfeer en esthetische meerwaarde, zowel voor de gebouwen op zich als voor het inpassen van de gebouwen in de omgeving. De beleving van de bewoner of gebruiker staat hierbij centraal.

Bouwkundige kwaliteit

Voor de uitvoering van een project doen we beroep op een select team van kwalitatieve aannemers en onderaannemers met een ruime ervaring in de discipline die ze uitoefenen. Hierin is o.a. de firma JURI NV een partner die de opgelegde kwaliteit bestendigd.

Betrouwbaarheid

Op onze betrouwbaarheid kan je bouwen en vertrouwen. Afspraken worden opgevolgd, acute problemen vastgepakt en contracten nageleefd. Ook de technische betrouwbaarheid is een garantie: we streven naar de realisatie van het afgesproken prestatieniveau voor onze klanten.

Duurzaamheid

Net zoals we belang hechten aan lange termijn relaties, hechten we ook belang aan lange termijn realisaties. Zo ontwikkelen we onze projecten om zowel aan huidige als toekomstige noden en behoeften te beantwoorden. Het comfort voor de gebruiker stellen we centraal. Zo zoeken we het evenwicht tussen economische, milieutechnische en energieprestatiegerichte factoren.

Our Team

Sam De Bock

Sam De Bock

Gedelegeerd bestuurder

+32 (0) 52 45 07 17

Juliaan De Bock

Juliaan De Bock

Bestuurder

+32 (0) 52 45 07 17

Joachim De Bock

Joachim De Bock

Bestuurder

+32 (0) 52 45 07 17

Eva De Bock

Eva De Bock

Bestuurder via BV Eva De Bock

+32 (0) 52 45 07 17

Bart Huylenbroeck

Bart Huylenbroeck

Projectmanager ontwikkeling & beheer vastgoed

+32 (0) 478 26 03 86

Pieter Volckaert

Pieter Volckaert

Assistent vastgoedbeheer

+32 (0) 493 40 08 93

Evelyn Reynier

Evelyn Reynier

Hoofd Boekhouding Groep DBI-JURI